Archive | April, 2018

CYFANSWM APÊL TRIATHLON HARLECH

  Fe lwyddon ni gyda’n gilydd! DIOLCH YN FAWR IAWN i bawb sydd wedi cyfrannu i’r apêl hwn. Mae eich haelioni caredig ynghyd â phenderfyniad tîm BGGW i gwblhau’r ras yn llwyddiannus wedi codi Cyfanswm o £5,313.82 Rydyn ni wedi gwirioni’n lân gyda’r swm terfynol hwn a bydd pob ceiniog yn mynd i’r Gronfa Ffrydio […]

Aran Nest Q6035_2018-04-07_11_00_55_778

ARAN.

Roedd rhywfaint o amheuaeth ynghylch p’un a oedd y gwalch a laniodd ar nyth Glaslyn nos Iau yr un gwalch a ddaeth â brithyll mawr i Mrs G bore Gwener. Rydym bellach wedi llwyddo i gymharu 2 ddelwedd sy’n profi mai’r un gwalch ydy o. Rydym rwan yn sicr mai Aran yw’r gwalch hwn. Mae […]

Snapshot 1 (01-04-2018 21-36)

Mrs G.

Edrychwch pwy sy’n nôl, Mrs G! Dydy hi ddim yn Ffŵl Ebrill, mae hi’n gwybod yn iawn pryd i ddod nôl i’w nyth!