Archive | March, 2018

BGGW Visitor Centre Tony

Gweilch Glaslyn 2018

Mae’r arwyddion ffordd melyn eisoes yn eu lle o gwmpas Porthmadog, ac yn BGGW rydym i gyd yn edrych ymlaen at ddychweliad ein gweilch a thymor gweilch llwyddiannus arall. Felly, roeddem yn meddwl ei bod yn amser inni’ch ddiweddaru ynglyn â rhai materion byddwch angen wybod am eleni. Ffrydio Byw Os aiff popeth yn iawn, […]

IMG_2148

Cefnogwch eich Gweilch

Mae hi’n fis Chwefror a gallaf synhwyro eich aflonyddwch a’ch gobaith, ein cefnogwyr ffyddlon, am y cipolwg cyntaf o Mrs G anorchygol ar y Glaslyn yn 2018. Mae Mrs G wedi bod yn magu yn nyffryn Glaslyn am 14 mlynedd, ac yn ystod y cyfnod hwnnw mae 33 o’i chywion wedi gadael y nyth yn […]

New Nest_2017-02-16_14_48_51_010

Nyth Pont Croesor – Tymor 2018

Llun Llyfrgell. Yn unol â’r addewid a wnaed ym mis Awst 2017, datganiad yw’r canlynol gan Ymddiriedolwyr Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife (BGGW) ynglyn â nyth Pont Croesor (PC) ar gyfer tymor 2018. Mae nyth PC wedi’i leoli ar dir nad yw’n eiddo i, nac wedi’i brydlesu gan, BGGW. Nid yw’r strwythur sy’n cynnal y nyth […]

Nest_11-04-2017_17-07-07.374-1

HANES GWEILCH GLASLYN – TYMOR 15

Mewn cwta wyth wythnos, mi fyddwn ni’n edrych ymlaen at weld Gwalch y pysgod yn glanio ar nyth Glaslyn am y tro cyntaf yn 2018. Er mwyn eich galluogi i wylio’r eiliad gyffrous honno’n fyw, yn ystod yr wythnosau nesaf mi fyddwn ni’n brysur yn glanhau’r gwe prycop oddi ar gamerâu’r nyth a sicrhau fod […]