Archive | January, 2018

IMG_1526-1

Cais am Wirfoddolwyr Newydd

Ar Ragfyr 23ain, bu ein gwirfoddolwyr yn codi arian am y tro olaf yn 2017. Roedd pedair o’n tîm codi arian ymroddedig yn llawn o ysbryd y Nadolig wrth gasglu arian yn Tesco Porthmadog. Diolch iddyn nhw ac i bawb a gyfrannodd; codwyd cyfanswm o £ 332.54. Diolch yn fawr i Tesco Porthmadog am eich […]