Archive | November, 2017

L1030335_edited-1-x

RAFFL HAF.

Fel y gwyddoch, dros yr haf fe gynhaliodd Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife raffl. Y wobr oedd darn o gelf gwydr i’w roi ar wal, rhodd gan un o’r gwirfoddolwyr, Bill Swann i godi arian i BGGW. Bill hefyd oedd yn gyfrifol am dynnu’r tocyn buddugol a fo gyflwynodd y wobr i’r enillwyr, Lynda McGill a […]