Archive | August, 2017

AXIS Q6035-E - 00408CF537C8_2014-08-02_15_12_05_320

Newyddion Gwych

Heddiw, daeth y newyddion bod llun o Glas 9C, cyw hynaf nythiad Glaslyn yn 2014, wedi’i dynnu yn Leighton Moss ar Gorffennaf 25ain gan John Dodds. 2014 oedd y flwyddyn gyntaf i BGGW ddechrau rhedeg Glaslyn ar ei liwt ei hun a hefyd daeth Glas 9C o nythiad diwethaf 11 (98), felly mae’r cip olwg […]