Archive | July, 2017

Nest Q6035_2017-07-01_12_57_11_106-1

Modrwywyd cywion Glaslyn

Modrwywyd cywion Glaslyn ar fore Sadwrn, Gorffennaf 1af, 2017. Aeth y modrwyo yn ôl y disgwyl ac wedi’i weithredu mewn modd proffesiynol. Roedd y cywion yn fywiog ar ôl y modrwyo. Llythrennau a rhifau’r modrwyau oedd, Z6, Z7 a Z8. Z6 Gwryw, rhif modrwy BTO 1408634 Hyd adain 308mm, Pwysau 1.47kg Z7 Gwryw, rhif modrwy […]

BGGW Visitor Centre Tony

MAE BGGW YN ELUSEN RWAN

  Mae Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife wedi newid ei statws o Gwmni Buddiant Cymunedol (CBC) i Sefydliad Corfforedig Elusennol (SCE). Mae ein hamcanion a’n dibenion yn aros yr un fath, ond fel elusen bydd gennym rai manteision go iawn. Yn arbennig, gall rhoddion i ni fod yn gymwys ar gyfer Rhodd Cymorth. Mae BGGW yn […]

Nest_25-06-2017_21-10-24.654-1

Mabwysiadu Gwalch y pysgod

Fe lansiwyd y cynllun Mabwysiadu Gwalch y pysgod ar Gorffennaf 27ain y llynedd ac ers hynny mae llawer ohonoch wedi mabwysiadu Gweilch y pysgod Glaslyn, naill ai ar gyfer eich hunain neu fel anrheg i rywun arall. ‘DIOLCH’ mawr iawn ichi. Ein nod yw cyrraedd £5000 erbyn penblwydd cyntaf lansiad y cynllun ac rydyn ni […]