Y LLINELL DERFYN

Mae’r criw BGGW wedi bod wrthi’n brysur yn cyfrif yr holl ceiniogau, cents, ewros, a sieciau a roddwyd i’n Apêl Triathlon Ffrydio Byw. Ein nod oedd casglu £4000 – sef 40% o’r swm sydd ei angen ar gyfer ein tymor cyfredol. Ond rydych wedi rhagori ymhell TU HWNT I HYNNY! Mae ein cyfanswm terfynol yn dod i £ 5,631.60c ac rydym wedi’n llethu’n llwyr gan eich haelioni. DIOLCH O WAELOD CALON!

Dyma sut yr ydych wedi rhoi:

Paypal £3099

Casgliadau lleol a ffurflenni noddi £1105.60

Cleientau Gwasanaethau Twristiaeth Eryri ac’r arian punt am bunt £1427

Ar 7fed o Ebrill mi gafodd Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife statws elusennol Gwledydd Prydain. O’r herwydd, mi allwn ni ychwanegu 25% o Gymorth Rhodd i rai o’r cyfraniadau – cadwch lygad am fwy o wybodaeth am hyn. Efallai bydd y cyfanswm gwych hwn hyd yn oed yn uwch!

Mae BGGW yn ddiolchgar i’n Tîm 3G – Gwen (nofwraig), Gwenlli (seiclwraig) a Glynis (rhedwraig); Tîm Merched Gorau Triathlon Harlech – ETO eleni! DIOLCH i’n holl gefnogwyr a ffrindiau fu’n casglu arian a noddwyr; ac i Wasanaethau Twristiaeth Eryri, sydd nid yn unig wedi gosod Her Fawr i’w cwsmeriaid, ond hefyd wedi rhoi arian cyfatebol am bob cyfraniad. Mae’r holl Apêl a’r digwyddiad wedi bod yn ymdrech tîm gwych ac rydym ni mor falch bod gennym ni’r gefnogaeth gadarn hon. Ni allwn weithredu hebddoch chi! Gobeithio y bydd bob un ohonoch yn mwynhau saga Ffrydio Byw Mrs G ac Aran, a phwy bynnag arall fydd yn taro mewn i’w nyth! Mae’r tri wyau a welwn yn amhrisiadwy o safbwynt Rhaglen Adferiad Gweilch y Pysgod Gwledydd Prydain!