Archive | April, 2017

Team 3 g

Y LLINELL DERFYN

Mae’r criw BGGW wedi bod wrthi’n brysur yn cyfrif yr holl ceiniogau, cents, ewros, a sieciau a roddwyd i’n Apêl Triathlon Ffrydio Byw. Ein nod oedd casglu £4000 – sef 40% o’r swm sydd ei angen ar gyfer ein tymor cyfredol. Ond rydych wedi rhagori ymhell TU HWNT I HYNNY! Mae ein cyfanswm terfynol yn […]

BGGW Glaslyn pair 2005

Disney World: Ymyrryd â Gweilch y Pysgod a Modrwyo

Yn dilyn trafodaethau mewn cyfarfodydd o Fforwm Gweilch y Pysgod Cymru yn ystod gaeaf 2016/17, fe gyhoeddir y datganiad cyfunol hwn gan Bywyd Gwyllt Glasyn Wildlife ac Ymddiriedolaeth Natur Sir Drefaldwyn yn ymwneud â nythod gweilch y pysgod Glaslyn a Dyfi. Amser maith yn ôl, mewn gwlad nid nepell i ffwrdd, fe safai nyth gwalch […]