Archive | March, 2017

Picture1

Chwaraewch eich rhan yn y Ffrydio Byw

Gyda’r newyddion bod Mrs G wedi dychwelyd i’w nyth, bydd llawer ohonom yn glynu i’r ffrydio byw rwan. Bydd y ffrydio byw yn costio £10,000 i BGGW y tymor hwn. Noddwch ein Tîm Tri G yn Nhriathlon Harlech, os gwelwch yn dda . Mae Gwen, Glynis a Gwenlli yn bwriadu codi £4000 tuag at y […]

17156083_770624189754501_652806963149825495_n

Mae hi bron yr adeg honno o’r flwyddyn unwaith eto!

Mae hi bron yr adeg honno o’r flwyddyn unwaith eto!  Dyma lun o Mrs G blêr a gymerwyd ar 24 Mawrth 2016, sef y diwrnod gyrhaeddodd hi nôl ar nyth Glaslyn. Rhwng 2008 a 2016 mae ei dyddiad cyrraedd hi wedi bod o fewn yr ystod Mawrth 19 i 27 yn gynwysedig.  Felly, mewn ychydig dros bythefnos mi […]