Archive | October, 2016

Hydref Gwyllt! – Adroddiad

Er bod tymor prysur gwarchod y gweilch wedi mynd heibio, peidiwch â meddwl ein bod yn gorffwys ar ein rhwyfau! Efallai bod rhai ohonoch chi eisoes wedi sylwi mai Bywyd Gwyllt Glaslyn ydy enw’r prosiect, a’n gobaith ni yw, nid yn unig canolbwyntio ar y gweilch ond hefyd ennyn eich diddordeb yn y toreth o […]

Hydref Gwyllt – Event report

With the busy osprey season behind us, you could be forgiven for thinking that our work is done for the winter. But the astute among you will have noticed that by naming the project Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife we were hoping to look beyond ospreys and bring you the best of the area’s wildlife! So […]

8e1a3453

Victorian Fair.

Diolch yn fawr i Rheilffordd Ffestiniog ac Eryri am y gwahoddiad i fynychu’r Ffair Fictorianaidd dros y penwythnos diwethaf. Codwyd £227 ar ein stondin. Roedd yr awyrgylch yn wych iawn, gyda’r carwsél yn chwarae caneuon enwog. Daeth llawer o ymwelwyr i’n stondin i holi am y gweilch. Diolch i bawb am eich cefnogaeth. Many thanks […]