Archive | September, 2016

image-3-1

Ras y Cob Update.

Mae pawb ohonom ni yn BGGW wedi gwirioni’n lân – gobeithio’ch bod chithau hefyd, achos rydych CHI wedi rhoi £2,041.00 i’n prosiect mewn llai na pythefnos! Rydyn ni mor ddiolchgar eich bod wedi curo’r targed gwreiddiol o £500 (mewn 48 awr yn unig), wedyn y £1600 – ac o’r herwydd gallwn orffen talu am ffrydio […]

image-4-1

Ras y Cob.

…ac mae Glynis wedi llwyddo! Mi orffennodd y ras 5 cilomedr (3 milltir mewn hen bres) ar ran BGGW am 12.41 Dydd Sul – yn Ras y Cob. Ac mi lwyddoch CHI, cefnogwyr BGGW hefyd! O fewn 48 awr o lansio’r Apêl yn fyw, roedd Glynis wedi cyrraedd ei tharged personol o £500. Erbyn hyn, […]

img_0264

CAN YOU SPARE A FIVER?

            YDYCH CHI’N GALLU CYFRANNU £5 TYBED? Unwaith eto, mae Glynis (yn y llun) yn rhedeg i godi arian i’n bywyd gwyllt ni; mae hi’n anelu at godi £500 mewn ras 5 cilomedr ar draws Cob Porthmadog yn Ras y Cob blynyddol ar 18fed o Fedi. PETAI 100 OHONOCH CHI’N NODDI GLYNIS GYDA £5 Y […]

nest-q6035_2016-09-01_06_02_07_308

Last orders please!

It’s that time of year again where Mrs G has her beak in the air waiting for those favourable winds to help her along her journey South. So I’ve been crunching some numbers and looking at the average number of days between various key events through each season and the dates that Mrs G was last seen in […]