Archive | Newyddion

RSS feed for this section
Nest Q6035_2018-07-03_16_46_24_947

Y Cywion yn cael eu modrwyo

Fel mae nifer o aelodau a chefnogwyr BGGW wedi dyfalu, un gwalch gwryw a dwy fanw sydd gan Mrs G ac Aran eleni. Yn ystod y modrwyo nos Lun yr wythnos hon, roedd y ddwy fanw yn pwyso cryn dipyn yn fwy na’r uchafswm o 1500g yr oedd y glorian yn ei fesur, a’r gwryw […]

35476233_1032718773545040_8804898821856296960_n

Diogi yn yr haul

Mae’r tywydd braf ‘ma yn gallu gwneud rhywun yn ddiog. Rydyn ni gyd yn symud ychydig yn arafach, yn chwilio am rywle braf i gysgodi a diogi. Rhywbeth tebyg i’r cywion bach yn cysgu’n swrth dan adenydd eu ‘mambarél’. Nid yw Aran druan mor ffodus. Profodd eto ei fod yn bysgotwr talentog ar ddydd Sul […]

Clwb Gweilch Glaslyn

Clwb Gweilch Glaslyn

Dyma fanylion ein Clwb Gweilch Glaslyn i blant 7-11 oed. Rydym yn cwrdd bob yn ail Sadwrn yn ystod tymor ysgol ac yna pob dydd Iau yn ystod gwyliau’r haf. Byddwn yn archwilio themau a gweithgareddau gwahanol ymhob sesiwn felly os oes gennych chi wyliwr adar ifanc neu blentyn sy’n hoffi byd natur, dewch a […]

34716281_1025177110965873_3155347541332066304_n

Wythnos o Haul a Digwyddiadau Difyr

Dim ond un deg naw diwrnod sydd yna ers i’r cyw cyntaf ddeor ond rydym wedi gweld newid mawr yn ymddangosiad y tri ohonyn nhw. Roedden nhw’n edrych yn ddel ac yn ddiniwed i ddechrau ond yn sydyn iawn maen nhw wedi colli eu manblu cyntaf ac yn dechrau edrych fel ymlusgiaid. Mae’n anodd dweud […]

1

Tymor cyffrous hyd yma

Mae wedi bod yn gyfnod prysur iawn yma’n Bywyd Gwyllt Glaslyn yn ddiweddar. Mae’n debyg fod y cyfnod hynod gyffrous hwn wedi dechrau ar brynhawn Mai 19eg. Cawsom gipolwg ar walch ifanc Z1 o’r enw Tegid a gafodd ei eni ar nyth y Dyfi yn 2016. Dyma’r tro cyntaf iddo gael ei weld yn ôl […]

33532915_1016642368486014_7280671557649694720_n

NEWYDDION NEWYDD SBON DANLLI !

NEWYDDION NEWYDD SBON DANLLI – bendigedig, ardderchog, gwych, rhagorol – mae gynnon ni gyw yn Glaslyn. Crac cyntaf am 9.38 – wedi deor erbyn 9.49 WOW!!!!!!!! Mwy i ddilyn –daliwch i wylio’r ffrydio byw!!!  

Diolch! Twootz Thank you!

Unwaith eto y tymor hwn, mae Twootz.com yn noddi’r bwyd ar gyfer ein holl fwydwyr adar. Hoffem achub y cyfle hwn i ddweud ‘Diolch yn fawr iawn Twootz am eich nawdd unwaith eto’r tymor yma’. Mae Delor y cnau, Pila gwyrdd, Cnocell fraith fwyaf, Nico a llawer o adar eraill yn ymweld â’n bwydwyr ni. […]