Archive | Newyddion

RSS feed for this section
52156757_1654301284672463_8361794523466039296_n

Simon yn Cwblhau Hanner Marathon Llanelli

Diolch enfawr i Simon Jones am gwblhau Hanner Marathon Llanelli dydd Sul er budd Bywyd Gwyllt Glaslyn. Diolch hefyd i bawb sydd wedi noddi. Fydd y dolen i noddi Simon a BGGW ar agor tan 24ain Chwefror felly mae dal modd i chi gyfrannu os hoffech wneud hynny. Dyma sut mae gwneud: *Gwneud cyfraniad drwy […]

Llanelli Half Marathon

Cefnogwch Bywyd Gwyllt Glaslyn!

Mae Bywyd Gwyllt Glaslyn yn ddiolchgar iawn i Simon Jones, sy’n gyfreithiwr ac yn aelod o BGGW, fydd yn rhedeg Hanner Marathon Llanelli dydd Sul 10fed Chwefror i godi nawdd ar gyfer yr elusen. Diolch, Simon a phob lwc! Os hoffech ddangos eich gwerthfawrogiad i Simon am gyflawni’r ras er budd BGGW, dyma sut mae […]

Apel Gwirfodolwyr

Boreau Coffi Gwirfoddolwyr

Elusen gymunedol yw Bywyd Gwyllt Glaslyn sydd yn gwarchod y nyth gweilch y pysgod mwyaf llwyddiannus yng Nghymru. Os hoffech chi’r cyfle i wirfoddoli gyda ni, dewch draw i un o’n boreau coffi i ddysgu mwy!Dyddiau Sadwrn: Chwefror 2, 9 + 2311:00 – 14:00

PRESENTATION OF GLASLYN OSPREY RAFFLE PRIZE 2018 (2)

Raffl yr Haf

Diolch yn fawr i Bill Swann a Meic Watts am greu’r addurn wal gwydr yn arbennig ar gyfer Raffi yr Haf Bywyd Gwyllt Glaslyn. Llongyfarchiadau i’r enillydd, Margaret Dewsnao, a dderbyniodd ei gwobr gan Bill Swann yn ddiweddar. Diolch yn fawr i bawb a brynodd docynnau gan godi £507 tuag at yr elusen.

Bird Walk poster

Bore Gwylio Adar

Ymunwch efo ni am daith gerdded Gwylio Adar ym Mhorthmadog ar fore Sul 21 Hydref! 9:30yb Cwrdd ym maes parcio Llyn Bach ger Wilko am 9:15yb. Arweinydd: Geoff Gibbs Rhodd Awgrymedig: £3 Bydd y dro, a fydd yn parhau rhwng dwy a thair awr, yn ymweld â Llyn Bach a’r Cob lle ceir amrywiaeth eang […]

IMG_7037-1

Ras y Cob

  Erbyn hyn mae’r holl arian noddi Huw Llewelyn-Jones wedi’i dderbyn. Rydyn ni’n falch iawn fod yr apêl wedi cyrraedd y targed gan godi cyfanswm o £1,170. Diolch o galon i Huw am roi o’i amser i gefnogi BGGW. Diolch hefyd i bawb sydd wedi cyfrannu tuag at yr apêl hwn; bydd eich cyfraniadau yn […]

IMG_7037-1

Rasy Cob.

Llongyfarchiadau i Huw Llewelyn – Jones wnaeth orffen Ras Y Cob mewn ychydig dros 20 munud. Gorffennodd yn y 12fed safle a dyma oedd yr ail amser orau iddo redeg y ras erioed. Os hoffech ddangos eich gwerthfawrogiad i Huw am gyflawni’r ras er budd Cronfa Ffrydio Byw BGGW, dyma sut mae gwneud. http://mydonate.bt.com/events/glaslyn/475251 Os […]

KS2 and Mrs G Nest Q6035_2018-09-01_09_03_59_144

Newid Tymhorau

Gyda mis Medi daw newid. Mae’r haf yn troi’n hydref, mae’r nosweithiau’n mynd yn fyrrach ac mae’r dail yn dechrau crino a disgyn i’r llawr. Mae newid mawr ar drothwy i Fywyd Gwyllt Glaslyn hefyd. Cyn bo hir fydd gweilch y pysgod y Glaslyn yn ein gadael i dreulio’r gaeaf yn y de; Gorllewin Affrica […]

POSTER FOR RAFFLE 2018 copy

Raffl haf

Dim ond pythefnos sydd ar ôl cyn tynnu’r raffl am ddarn gwydr a llechi Bill Swann a Meic Watts. Mae ‘na docynnau raffl ar werth o hyd yn y Ganolfan Ymwelwyr ond os nad ydych chi’n gallu ymweld â’r Ganolfan ac eisiau prynu tocynnau, ebostiwch info@glaslyn.co.uk os gwelwch yn dda. Diolch!