Archive | Cymraeg

RSS feed for this section

Welsh translation of news items

Hydref Gwyllt! – Adroddiad

Er bod tymor prysur gwarchod y gweilch wedi mynd heibio, peidiwch â meddwl ein bod yn gorffwys ar ein rhwyfau! Efallai bod rhai ohonoch chi eisoes wedi sylwi mai Bywyd Gwyllt Glaslyn ydy enw’r prosiect, a’n gobaith ni yw, nid yn unig canolbwyntio ar y gweilch ond hefyd ennyn eich diddordeb yn y toreth o […]

The view from the Visitor Centre

Dyddiadur o’r Glaslyn

English Wel, mae hi wedi bod yn fis o fwrlwm yma ym Mywyd Gwyllt Glaslyn ac imi, fel rheolwr newydd y prosiect, mae hi wedi bod yn gyfnod dwys o ddysgu ac ymgyfarwyddo â’r drefn! Cychwynnais ar y swydd ar ddechrau mis Mawrth, a rhaid imi gyfaddef, mae’r cyfnod wedi bod yn fedydd tân ar […]