Archive | Blog

RSS feed for this section
BGGW Glaslyn pair 2005

Disney World: Ymyrryd â Gweilch y Pysgod a Modrwyo

Yn dilyn trafodaethau mewn cyfarfodydd o Fforwm Gweilch y Pysgod Cymru yn ystod gaeaf 2016/17, fe gyhoeddir y datganiad cyfunol hwn gan Bywyd Gwyllt Glasyn Wildlife ac Ymddiriedolaeth Natur Sir Drefaldwyn yn ymwneud â nythod gweilch y pysgod Glaslyn a Dyfi. Amser maith yn ôl, mewn gwlad nid nepell i ffwrdd, fe safai nyth gwalch […]

Hydref Gwyllt! – Adroddiad

Er bod tymor prysur gwarchod y gweilch wedi mynd heibio, peidiwch â meddwl ein bod yn gorffwys ar ein rhwyfau! Efallai bod rhai ohonoch chi eisoes wedi sylwi mai Bywyd Gwyllt Glaslyn ydy enw’r prosiect, a’n gobaith ni yw, nid yn unig canolbwyntio ar y gweilch ond hefyd ennyn eich diddordeb yn y toreth o […]

Hydref Gwyllt – Event report

With the busy osprey season behind us, you could be forgiven for thinking that our work is done for the winter. But the astute among you will have noticed that by naming the project Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife we were hoping to look beyond ospreys and bring you the best of the area’s wildlife! So […]

nest-q6035_2016-09-01_06_02_07_308

Last orders please!

It’s that time of year again where Mrs G has her beak in the air waiting for those favourable winds to help her along her journey South. So I’ve been crunching some numbers and looking at the average number of days between various key events through each season and the dates that Mrs G was last seen in […]

5R0A4296

Flying into high summer

Shorts seemed to be the order of the day as I left home but I became more uncertain about that decision as my journey wore on. All the signs of the season at its height were there; all apart from the sunshine of the previous few days. Even in the early morning, holiday-makers were on […]