Clwb Gweilch Glaslyn

Dyma fanylion ein Clwb Gweilch Glaslyn i blant 7-11 oed. Rydym yn cwrdd bob yn ail Sadwrn yn ystod tymor ysgol ac yna pob dydd Iau yn ystod gwyliau’r haf. Byddwn yn archwilio themau a gweithgareddau gwahanol ymhob sesiwn felly os oes gennych chi wyliwr adar ifanc neu blentyn sy’n hoffi byd natur, dewch a nhw draw!