Wythnos o Haul a Digwyddiadau Difyr

Dim ond un deg naw diwrnod sydd yna ers i’r cyw cyntaf ddeor ond rydym wedi gweld newid mawr yn ymddangosiad y tri ohonyn nhw. Roedden nhw’n edrych yn ddel ac yn ddiniwed i ddechrau ond yn sydyn iawn maen nhw wedi colli eu manblu cyntaf ac yn dechrau edrych fel ymlusgiaid. Mae’n anodd dweud ar hyn o bryd os mai cywion sydd ar y nyth yntau dinosoriaid!

Mae Aran wedi bod yn brysur yn pysgota’n ddiweddar ac mae ei helyntion wedi’n diddori ni’n fawr iawn. Un diwrnod daeth ag ailbysgodyn i’r nyth tra roedd Mrs G yn dal i fwydo’r cyntaf i’r cywion. Ni chafodd llawer o goreso gan Mrs G ar ddiwrnod arall pan ddaeth â chornbig cyntaf y tymor yn ôl i’r nyth. Ac roedd yn anodd inni gredu’n llygaid dros y penwythnos pan roedd y draenog môr a ddaliodd yn cuddio syrpreis ei hun. Dyma lun o Mrs G yn tynnu beth, yn ein tyb ni, yw llysywen dywod o geg y draenogyn! Efallai bod lwc wedi dod a 2 bysgodyn am bris 1 y diwrnod hwnnw, ond does dim gwadu bod Aran yn ddarparwr dibynadwy i’w deulu.

Gwyliwch y fideo ar ein tudalen Facebook yma.

Mae’n ddiddorol gweld y cywion bach yn tyfu a magu nodweddion eu hunain. Yn aml mae’n rhaid i Mrs G gamu mewn i ddweud y drefn wrth y cywion sy’n ffraeo ymysg ei gilydd. Un diwrnod wnaethon ni ddal yr hynaf gyda’i frodyr neu’i chwiorydd mewn ‘headlock’! Faint fyddan nhw wedi newid eto yn yr wythnos nesaf tybed?

Ar y 1af Fehefin cawsom sesiwn agored ar gyfer ein Clwb Gweilch Glaslyn. Cawsom hwyl yn chwilio am adar, yn hela bwystfilod bach ac adeiladu gwesty i’r creaduriaid. Bydd y Clwb yn cwrdd yn iawn am y tro cyntaf ar fore Sadwrn, 16eg Mehefin. Os ydych chi’n adnabod unrhyw blant sydd âdiddordeb, dywedwch wrthyn nhw am ddod draw. Am fwy o fanylion cysylltwch gyda’n Swyddog Addysg ar 07340355241 neu rebecca@glaslynwildlife.co.uk.

Yn olaf, hoffem longyfarch ein gwirfoddolwr, Vivien Finn a gafodd ei henwebu am wobr drwy Fantell Gwynedd i nodi Wythnos Gwirfoddolwyr. Gan fod Viv ar ei gwyliau yn California ar hyn o bryd, mi fuodd Heather i Bortmeirion i dderbyn y dystysgrif ar ei rhan. Diolch am dy holl waith caled, Viv, fe wnawn ni gadw’r dystysgrif yn saff at pan ddôi di yn ôl.

Efallai nad yw’n tywydd poeth ni yn cymharu gyda California, ond nid ydym ni, na’r cywion, yn cwyno. Mae ganddyn nhw barasol yn siâp Mrs G i’w cysgodi rhag yr haul.

Gobeithio y bydd yr haul yn parhau i dywynnu ar beth sydd yn barod yn dymor cyffrous a diddorol yng Nglaslyn.