Newyddion Gwych

Heddiw, daeth y newyddion bod llun o Glas 9C, cyw hynaf nythiad Glaslyn yn 2014, wedi’i dynnu yn Leighton Moss ar Gorffennaf 25ain gan John Dodds.

2014 oedd y flwyddyn gyntaf i BGGW ddechrau rhedeg Glaslyn ar ei liwt ei hun a hefyd daeth Glas 9C o nythiad diwethaf 11 (98), felly mae’r cip olwg hwn o ohono yn arbennig inni gyd.

Deorodd Glas 9C ar Mai 13eg am 05:40. Cafodd ei fodrwyo, ynghyd â’i ddwy chwaer, ar Mehefin 19eg pan oedd yn 37 niwrnod oed. Roedd o’n pwyso 1440g. Aeth dros y nyth am y tro cyntaf yn 51 diwrnod oed ar Gorffennaf 3ydd am 18:26. Roedd yn gyw hyderus a mi lwyddom i gael cip olwg ohono fo ym Mhont Croesor, pan ddaethom o hyd iddo’n clwydo ar goeden ger yr afon. Fe’i welwyd am y tro olaf ar 25ain o Awst 2014.

Mae’n newyddion gwych ei fod o wedi llwyddo i ddod yn ôl i Wledydd Prydain yn dair mlwydd oed. Gobeithiwn mai yng Nghymru fydd y cip olwg nesaf o 9C.