Cysylltwch â Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife

Ynglyn â Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife

Sefydlwyd Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife (BGGW) yn 2013 fel cwmni buddiannau cymunedol i barhau â'r gwaith o warchod Gweilch y Pysgod magu yn Nyffryn Glaslyn. Darllenwch mwy...  

Rydym Ni Angen Eich Help Chi – Dewch i Wirfoddoli!

Ni fyddem yn gallu parhau i weithredu heb gymorth amhrisiadwy ein gwirfoddolwyr. Os ydych chi’n gallu ein cynorthwyo mewn unrhyw ffordd trwy neilltuo rhywfaint o'ch amser, yna cysylltwch â ni... Darllenwch mwy...

Helpwch Ni i Dyfu, Cyfrannwch Heddiw!

Cwmni di-elw bychan yw Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife sy'n dibynnu ar roddion i gadw'i fynd. Darllenwch mwy...  

Newyddion diweddaraf ac Erthyglau

Amseroedd agor

Mae Canolfan Ymwelwyr Pont Croesor yn ail-agor ar Ddydd Sadwrn Mawrth 27ain. Edrychwn ymlaen i'ch gweld yno.

Ein Noddwyr

BGGW ar Facebook

The scene at Pont Croesor on Saturday, when the River Glaslyn burst its banks after Storm Callum had passed over. Fortunately the Visitor Centre was not affected by the flooding. Photograph courtesy of Dave Thurlow.
************
Wele'r olygfa ym Mhont Croesor dydd Sadwrn, pan orlifodd yr Afon Glaslyn ar ôl Storm Callum. Yn ffodus, ni chafodd y llifogydd effaith ar y Ganolfan Ymwelwyr. Diolch i Dave Thurlow am y llun.
...

View on Facebook

Ras y Cob.

All sponsorship money for Huw Llewelyn-Jones has now been received. We're delighted that the appeal reached target and has raised £1,170 in total. Many thanks to Huw for giving his time and support to BGGW. Thank you also to everyone who donated to this appeal, your donations will go towards the cost of live streaming.

Rasy y Cob

Erbyn hyn mae'r holl arian noddi Huw Llewelyn-Jones wedi'i dderbyn. Rydyn ni'n falch iawn fod yr apêl wedi cyrraedd y targed gan godi cyfanswm o £1,170. Diolch o galon i Huw am roi o'i amser i gefnogi BGGW. Diolch hefyd i bawb sydd wedi cyfrannu tuag at yr apêl hwn; bydd eich cyfraniadau yn mynd tuag at gostau'r ffrydio byw.
...

View on Facebook

Join us on a Bird Watch Walk in Porthmadog on Sunday 21 October! The walk will visit Llyn Bach and the Cob with its large variety of gulls, waders, and wildfowl. There is also the possibility of seeing a kingfisher. The duration of the walk will be around two to three hours. Please bring binoculars and appropriate clothing. We look forward to seeing you!
***********************
Ymunwch efo ni am daith gerdded Gwylio Adar ym Mhorthmadog ar fore Sul 21 Hydref! Bydd y dro, a fydd yn parhau rhwng dwy a thair awr, yn ymweld â Llyn Bach a’r Cob lle ceir amrywiaeth eang o wylanod, rhydyddion ac adar gwylltion; ac efallai gwelwn glas y dorlan hefyd. Dewch ag ysbienddrychau os gwelwch yn dda ynghyd â dillad ac esgidiau addas. Edrychwn ymlaen at eich gweld!
...

View on Facebook