Adopt an Osprey

13002493_597490483734540_1358995803812057393_o

Ar ôl nifer o ymholiadau, rydyn ni heddiw’n lansio ein cynllun ‘Mabwysiadu Gwalch’.

Os ydych chi wedi bod yn pendroni beth i brynu’n anrheg i rhywun sy’n gefnogwr gweilch brwd, dyma’r ateb! Neu efallai eich bod chi eisiau prynu rhywbeth i chi’ch hunan gan wybod ar yr un pryd eich bod chi’n ein helpu ni i sicrhau bod Gweilch y Glaslyn yn parhau i gael eu gwarchod a’u diogelu.

Cliciwch ar y linc ‘Adopt an Osprey’ ar dop y dudalen am fanylion llawn.

Following several requests, we are today launching an ‘Adopt an Osprey’ scheme.
If you’ve been wondering what to buy as a gift for a keen osprey follower, here is the solution. Or maybe you just want to indulge in a little something for yourself with the knowledge that you are helping us to ensure that the Glaslyn Ospreys will continue to receive the protection that they deserve.
Click on the ‘Adopt an Osprey’ link at the top of the page for full details.