Victorian Fair.

8e1a3453

Diolch yn fawr i Rheilffordd Ffestiniog ac Eryri am y gwahoddiad i fynychu’r Ffair Fictorianaidd dros y penwythnos diwethaf. Codwyd £227 ar ein stondin. Roedd yr awyrgylch yn wych iawn, gyda’r carwsél yn chwarae caneuon enwog. Daeth llawer o ymwelwyr i’n stondin i holi am y gweilch.

Diolch i bawb am eich cefnogaeth.

Many thanks to Ffestiniog and Welsh Highland Railway for the invitation to attend the Victorian Fair last weekend. Our fundraising stall raised £227 over the weekend. There was a really great atmosphere, the carousel played well known songs and we had many visitors to our stall asking about the ospreys.

Thank you all, for your support.