Ras y Cob Update.

image-3-1

Mae pawb ohonom ni yn BGGW wedi gwirioni’n lân – gobeithio’ch bod chithau hefyd, achos rydych CHI wedi rhoi £2,041.00 i’n prosiect mewn llai na pythefnos! Rydyn ni mor ddiolchgar eich bod wedi curo’r targed gwreiddiol o £500 (mewn 48 awr yn unig), wedyn y £1600 – ac o’r herwydd gallwn orffen talu am ffrydio byw 2016 (cyfanswm o £xxxx). Rydych chi wedi bod yn hael a thriw gyda’ch sylwadau a’ch rhoddion. Y pleser o rannu! Mae teulu BGGW wedi tyfu mewn maint a nerth oherwydd eich cyfraniadau chi. DIOLCH!

Bydd yr arian ychwanegol yn mynd i gyllideb Ffrydio Byw 2017, a byddwn yn rhoi gwybod ichi sut y bydd pethau’n datblygu maes o law. Mae’r rhanfwyaf o’n grantiau wedi mynd yn hesp erbyn hyn, felly mae eich haelioni chi wedi rhoi hwb mawr i’r Prosiect. Felly DIOLCH YN FAWR ICHI ac i Glynis am ein ysbrydoli gyda’i ras.

All of us on the team at BGGW are thrilled – we hope you are too, because YOU have given our Project £2,041.00 in less than two weeks! We are so very grateful that you outstripped the original target of £500 (in a record 48 hours), then of £1600 – which meant we could complete paying for the 2016 live streaming. You have been generous and loyal with your comments as well as with your gifts. The joys of sharing! The BGGW family has grown in size as well as strength through your donations. THANK YOU.

The extra cash will go towards our 2017 Live Streaming budget. Most of our grants have dried up now, so your generosity has given the Project a huge boost.

So MANY THANKS TO YOU ALL and to Glynis for inspiring us with her run.