CAN YOU SPARE A FIVER?

img_0264

            YDYCH CHI’N GALLU CYFRANNU £5 TYBED?

Unwaith eto, mae Glynis (yn y llun) yn rhedeg i godi arian i’n bywyd gwyllt ni; mae hi’n anelu at godi £500 mewn ras 5 cilomedr ar draws Cob Porthmadog yn Ras y Cob blynyddol ar 18fed o Fedi. PETAI 100 OHONOCH CHI’N NODDI GLYNIS GYDA £5 Y PEN RWAN – mi fyddai hi’n cyrraedd ei tharged! Rydych chi’n gallu cyfrannu rwan ar wefan BGGW: http://www.glaslynwildlife.co.uk/ a phwyso’r botwm donate.

Mae Glynis eisoes wedi codi dros £3000 i BGGW gydag aelodau eraill y tîm yn Nhriathlon blynyddol Harlech a hefyd trwy wneud Dro’r Arfordir i Arfordir. Rwan, mi allwch chi ei chefnogi i gyrraedd dros £3500.

Mi fydd yr apêl hwn am £500 yn helpu i dalu am ffrydio byw Gweilch y Glaslyn.

DIOLCH YN FAWR am eich cefnogaeth i gadw BGGW yn fyw ac yn iach. Ac os ydych chi’n gallu rhoi mwy na phum punt…gorau oll.

CAN YOU SPARE A FIVER?

Glynis (pictured) is running for our wildlife again: she aims to raise £500 in her 5km run across Porthmadog’s Cob in the annual Ras y Cob on September 18th. IF 100 OF YOU SPONSOR GLYNIS WITH £5 NOW – she will hit her target. You can donate now on BGGW website: http://www.glaslynwildlife.co.uk/ and press the donate button.

Glynis has already raised over £3000 for BGGW, along with team mates in the annual Harlech Triathlon, and by doing the Coast to Coast Walk. You can now help her total to tip over £3500.

This Appeal for £500 will help pay for the live streaming of the Glaslyn ospreys.

THANK YOU for keeping BGGW alive and well by giving your support. And if you can spare more than a fiver – even better.