Connect with Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife

About Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife

Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife (BGGW) was set up in 2013 as a community interest company to continue the work of protecting breeding ospreys in the Glaslyn Valley. Read More

We need your help – Come and volunteer!

We would not be able to continue operating without the invaluable help of our volunteers. If you are able to assist us in any way by devoting some of your time, then please get in touch...

Read More

Help us develop and grow, donate today!

We are a small not for profit Company which relies on donations to keep it operating. Any donation large or small will be greatly appreciated and essential to our survival.

Read More  

Latest News and Features

Opening Times

The Pont Croesor Visitor Centre is open every day from 10am until 5pm - we look forward to welcoming you!

Our Sponsors

BGGW On Facebook

KS3 was present on the nest this morning and was spotted chasing another osprey around the valley, we assume it was KS2. Later Aran put in a brief appearance to deliver the remains of a flounder to KS3. Two minutes after she flew off with it KS2 landed on the nest, but Aran did not arrive and KS2 eventually left. There were no further sightings during the afternoon.

Have the family finally left the valley? We will wait and see what tomorrow brings.
************
Gwelwyd KS3 ar y nyth bore 'ma ac roedd hi'n erlid gwalch arall, KS2 rydym yn meddwl. Gwelwyd Aran yn sydyn wrth iddo ddanfon gweddillion lleden fwd i KS3. Dau funud yn ddiweddarach fe hedfanodd hithau i ffwrdd gyda'r pysgodyn wrth i KS2 lanio ar y nyth, ond ni ymddangosodd Aran eto ac yn y diwedd fe wnaeth KS2 adael hefyd. Ni welwyd unrhyw un o'r adar eto yn ystod y prynhawn.

Yw'r teulu wedi gadael y dyffryn o'r diwedd? Cawn weld beth ddaw yfory.
...

View on Facebook

Spot the sparrowhawks!
We were visited by two female sparrowhawks around the nest area yesterday, can you spot both of them in the image below?

Will we see the ospreys again today?
*************
Gwelsom ddau Walch Glas benywaidd o amgylch y nyth ddoe. Fedrwch chi eu gweld nhw yn y llun isod?

Fyddwn ni'n gweld y gweilch eto heddiw tybed?
...

View on Facebook

KS2 looking to the skies, probably wondering if this rain will ever stop.

The three ospreys are still here so the Visitor Centre will be open Friday 10-5, but we will be closed on Saturday 22nd. We will let you know opening hours for Sunday soon, if the birds haven't left by the weekend.
******************
KS2 yn edrych tua'r nen, mae'n siŵr ei fod yn gofyn pryd fydd y glaw yn stopio.

Mae'r tri gwalch dal yma felly mi fydd y Ganolfan Ymwelwyr ar agor dydd Gwener am 10-5 ond mi fyddwn wedi cau ar ddydd Sadwrn yr 22ain. Byddwn yn gadael i chi wybod beth fydd oriau agor dydd Sul yn fuan, os na fydd yr adar wedi gadael cyn hynny.
...

View on Facebook