Connect with Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife

About Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife

Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife (BGGW) was set up in 2013 as a community interest company to continue the work of protecting breeding ospreys in the Glaslyn Valley. Read More

We need your help – Come and volunteer!

We would not be able to continue operating without the invaluable help of our volunteers. If you are able to assist us in any way by devoting some of your time, then please get in touch...

Read More

Help us develop and grow, donate today!

We are a small not for profit Company which relies on donations to keep it operating. Any donation large or small will be greatly appreciated and essential to our survival.

Read More  

Latest News and Features

Opening Times

The Pont Croesor Visitor Centre is open every day from 10am until 5pm - we look forward to welcoming you!

Our Sponsors

BGGW On Facebook

Adopt an Osprey.

We are now halfway through November and the ospreys are, hopefully, safe in their wintering grounds but although they are on another continent they are always in our hearts. Christmas is just around the corner so why not treat someone to an osprey adoption? You can order online or by post.....all the details can be found on the website. www.glaslynwildlife.co.uk/adopt-an-osprey/

Mabwysiadu Gwalch y Pysgod.

Rydyn ni hanner ffordd drwy mis Tachwedd, ac erbyn hyn, gobeithio bod y gweilch yn ddiogel yn eu cynefinoedd gaeaf, ond, er eu bod ar gyfandir arall mae nhw bob amser yn ein calonnau. Gyda'r Nadolig ar y trothwy beth am fabwysiadu gwalch yn anrheg i aelod o'r teulu neu ffrind? Mae'n bosib archebu ar-lein neu drwy'r post - mae'r holl fanylion ar ein gwefan.

www.glaslynwildlife.co.uk/cy/adopt-an-osprey/
...

View on Facebook

Summer Raffle.

Many thanks to Bill Swann and Meic Watts for donating the glass wall hanging they made specially for Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife Summer Raffle. Congratulations to winning ticket holder Margaret Dewsnap who was recently presented with her prize by Bill Swann. Thank you to all who bought tickets you raised £507 for the charity.

Raffl yr Haf

Diolch yn fawr i Bill Swann a Meic Watts am greu'r addurn wal gwydr yn arbennig ar gyfer Raffi yr Haf Bywyd Gwyllt Glaslyn. Llongyfarchiadau i'r enillydd, Margaret Dewsnao, a dderbyniodd ei gwobr gan Bill Swann yn ddiweddar. Diolch yn fawr i bawb a brynodd docynnau gan godi £507 tuag at yr elusen.
...

View on Facebook

The beautiful gardens of Plas Brondanw are less than two miles away from our Visitor Centre at Pont Croesor. This Saturday volunteers from Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife will be on hand at Plas Brondanw Gardens for a Garden Bird Watch. We look forward to showing visitors to the gardens the birds and wildlife of another area of the Glaslyn Valley. Hope to see some of you there.

Plas Brondanw Gardens, Llanfrothen, LL48 6SW
Saturday 10th November 2018 - 11am to 3pm
Usual entry fee to gardens apply.
************
Mae gerddi hardd Plas Brondanw llai na dwy filltir o'n Canolfan Ymwelwyr ym Mhont Croesor. Dydd Sadwrn 'ma mi fydd gwirfoddolwyr Bywyd Gwyllt Glaslyn wrth law yn y gerddi yn cynorthwyo gyda digwyddiad Gwylio Adar yr Ardd. Edrychwn ymlaen at ddangos adar a bywyd gwyllt ardal arall o ddyffryn y Glaslyn i'r ymwelwyr â'r ardd. Gobeithio welwn ni rai ohonoch chi yno.

Gerddi Plas Bron Danw, LL48 6SW
Dydd Sadwrn, 10fed o Dachwedd 2018, 11am - 3 pm.
Codir tâl myndiad arferol i'r ardd.
Photo/Llun Chris Parry
...

View on Facebook